De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Balon

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Balon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Balon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Balon

Cumuleo