De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Notet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Patrick Notet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Patrick Notet

Cumuleo