De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Baudouin Louette

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Baudouin Louette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Baudouin Louette
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Baudouin Louette

Cumuleo