De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Adrienne Kabimbi

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Adrienne Kabimbi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Adrienne Kabimbi

Cumuleo