De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Berlemont

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bruno Berlemont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bruno Berlemont

Cumuleo