De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Leboutte

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door André Leboutte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door André Leboutte

Cumuleo