De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland Van Assche

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Roland Van Assche
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Roland Van Assche

Cumuleo