De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Wathelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Wathelet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Wathelet

Cumuleo