De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Vanbever

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Vanbever
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Vanbever

Cumuleo