De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Rentier

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Rentier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Rentier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Rentier

Cumuleo