De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Kristine Vanbockestal

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marie-Kristine Vanbockestal
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marie-Kristine Vanbockestal

Cumuleo