De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Vanborren

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Vanborren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Vanborren

Cumuleo