De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ingeborg Desplenter

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Ingeborg Desplenter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Ingeborg Desplenter

Cumuleo