De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Vandebosch

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Vandebosch
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Vandebosch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Vandebosch

Cumuleo