De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Colsoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Colsoul
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Colsoul

Cumuleo