De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gunther Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gunther Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gunther Janssens

Cumuleo