De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Simons

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Simons
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Simons
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Simons

Cumuleo