De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Vandecasteele

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Vandecasteele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Vandecasteele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Vandecasteele

Cumuleo