De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bruno Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bruno Janssens

Cumuleo