De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jens Eggers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jens Eggers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jens Eggers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jens Eggers

Cumuleo