De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van JoŽl Vander Elst

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door JoŽl Vander Elst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door JoŽl Vander Elst

Cumuleo