De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Nevens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Nevens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Nevens

Cumuleo