De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Veronique Vandekerckhove

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Veronique Vandekerckhove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Veronique Vandekerckhove

Cumuleo