De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Franciscus Beyers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Franciscus Beyers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Franciscus Beyers

Cumuleo