De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Neys

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Neys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Neys

Cumuleo