De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Schrauwen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Schrauwen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Schrauwen

Cumuleo