De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Duchesne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Eric Duchesne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Eric Duchesne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Eric Duchesne

Cumuleo