De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Thirion

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Thirion
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Thirion
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Thirion

Cumuleo