De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leo Stevens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Leo Stevens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Leo Stevens

Cumuleo