De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Pillot

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Pillot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Pillot

Cumuleo