De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alicia Vandenabeele

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alicia Vandenabeele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alicia Vandenabeele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alicia Vandenabeele

Cumuleo