De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Claes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Claes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Claes

Cumuleo