De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van John Vermeulen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door John Vermeulen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door John Vermeulen

Cumuleo