De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Vandyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Vandyck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Vandyck

Cumuleo