De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Florentinus Van Noppen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Florentinus Van Noppen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Florentinus Van Noppen

Cumuleo