De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Van der Schoot

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Van der Schoot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Van der Schoot

Cumuleo