De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Louise Vandenberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Louise Vandenberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Louise Vandenberghe

Cumuleo