De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rene Mortelmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rene Mortelmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rene Mortelmans

Cumuleo