De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Vermeulen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Vermeulen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Vermeulen

Cumuleo