De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leona Detiege

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Leona Detiege
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Leona Detiege

Cumuleo