De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole Braem

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Nicole Braem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nicole Braem

Cumuleo