De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Vandermeiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Vandermeiren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Vandermeiren

Cumuleo