De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Vandenbrande

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Vandenbrande
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Vandenbrande

Cumuleo