De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Van Assche

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Van Assche
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Van Assche
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Van Assche

Cumuleo