De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfons Van Weyenberg

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alfons Van Weyenberg
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alfons Van Weyenberg
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alfons Van Weyenberg

Cumuleo