De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Beerens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Albert Beerens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Albert Beerens

Cumuleo