De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Maeyens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Maeyens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Maeyens

Cumuleo