De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Vandeneede

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter Vandeneede
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter Vandeneede

Cumuleo