De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lise Jamar

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Lise Jamar
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Lise Jamar

Cumuleo