De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Delvigne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Delvigne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christian Delvigne

Cumuleo